Naše vize

Být celosvětově nejlepší společností na světě vyrábějící potraviny pod značkou zákazníků.

Naše strategické priority

Růst.

Růst.

Naší prioritou je růst ve všech oblastech, které můžeme ovlivnit, nejen ekonomických výsledků naší společnosti a našich zákazníků, ale i pracovní kariéry našich zaměstnanců a jejich osobního života. Zkoušíme nové věci a vítáme změny, protože víme, že o své budoucnosti rozhodujeme sami.
Pozitivní dopad.

Pozitivní dopad.

Uvědomujeme si naši odpovědnost, a proto děláme na celém světě dobré věci pro naše zaměstnance, náš byznys, naše zákazníky a naše okolí. Je to jednoduché: vložené úsilí → řešení → výsledek → DOPAD naší práce!

Naše firemní kultura

Pozitivní přístup zaměstnanců.

Pozitivní přístup zaměstnanců.

Klademe si náročné cíle, vždy věříme v úspěch, jednáme pohotově a za všech okolností usilujeme o dosažení našich cílů při současném dodržení stanovených pravidel.
Zaměření na zákazníky.

Zaměření na zákazníky.

Zákazníci nám dávají přednost díky našemu důslednému zaměření na pozitivní přínos. Naše sliby plníme spolehlivě a rychle a přicházíme s inovativními a zároveň jednoduchými řešeními, kterými významně přispíváme k úspěchu našich zákazníků.
Vynikající plnění pracovních úkolů.

Vynikající plnění pracovních úkolů.

Máme mimořádně dobré výsledky v nejdůležitějších oblastech – bezpečnost a kvalita výrobků; vynikající výsledky v provozních oblastech; zajištění úspěchu značek našich zákazníků; rozvoj našich zaměstnanců a příznivé pracovní podmínky ve společnosti Schreiber.

Naše hodnoty

Starostlivost.

Starostlivost.

Velmi nám záleží na všech lidech, u našich zaměstnanců vítáme rozmanitost a poskytujeme jim stejné příležitosti umožňující začlenění všech skupin populace.
Partnerství.

Partnerství.

Vytváříme plnohodnotné vztahy založené na vzájemné důvěře, spolupráci a odpovědném přístupu.
Vlastní odpovědnost.

Vlastní odpovědnost.

O své budoucnosti rozhodujeme sami a každý z nás je odpovědný za svoji každodenní práci a její výsledky.
Výtečnost.

Výtečnost.

Ve všem, co děláme, usilujeme být nejlepší s cílem zajistit pozitivní dopad naší práce.
Jednoduchost.

Jednoduchost.

Zákazníci s námi snadno spolupracují, protože se vyhýbáme složitým řešením.

Naše odpovědnosti

Naši zaměstnanci.

Naši zaměstnanci.

Do našich zaměstnanců investujeme zvyšováním jejich kvalifikace, rozvíjením jejich talentu, podporou jejich zdravého životního stylu a zajištěním bezpečného pracovního prostředí.
Naše planeta.

Naše planeta.

Maximálně se snažíme o snižování spotřeby energie a vody, likvidaci odpadů minimalizujeme jejich recyklací a energii také získáváme využíváním vedlejších produktů.
Naše potraviny.

Naše potraviny.

Chceme být nejlepší v oblasti bezpečnosti potravin a kvality, a to nejen pro naše zákazníky, ale i pro všechny spotřebitele, kteří konzumují naše výrobky.
Náš region.

Náš region.

Máme pozitivní dopad na náš region, kde žijí, pracují a tráví volný čas naši zaměstnanci.
Nastavení cookies